SIÊU KHUYẾN MÃI TÀI LIỆU VẬT LÝ 

 (Hạn đăng ký khuyến mãi còn 3 ngày nữa)

 

GÓI KHUYẾN MÃI 1 (Còn 2 suất đăng ký)

- Bộ 100 đề thi thử 2020 môn Vật Lý các trường, sở giáo dục trên cả nước file word - Giá gốc website: 900,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ 30 đề thi thử 2020 môn Vật Lý biên soạn bởi nhóm giáo viên chuyên luyện thi thủ khoa file word - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ 27 đề thi thử 2020 môn Vật Lý biên soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng file word - Giá gốc website: 400,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ 25 đề thi thử 2020 môn Vật Lý sách CCBook biên soạn bởi giáo viên Vũ Tuấn Anh file word - Giá gốc website: 400,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ 20 đề thi thử 2020 môn Vật Lý sách Megabook biên soạn bởi giáo viên Trần Văn Oai file word - Giá gốc website: 400,000đ  - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ 20 đề thi thử 2020 môn Vật Lý sách Penbook nhóm giáo viên Hocmai.Vn file word - Giá gốc website: 400,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ 35 đề thi thử 2020 môn Vật Lý sách Moon.vn file word - Giá gốc website: 600,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 465 đề thi thử THPTQG môn Vật Lý năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6484 trang) Giá gốc website: 1,000,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Tổng giá gốc 4,800,000đ => Giá khuyến mãi chỉ: 1,490,000đ


 

GÓI KHUYẾN MÃI 2 (Còn 5 suất đăng ký)

- Chuyên đề Vật lý lớp 10 đầy đủ năm 2020 Bùi Xuân Dương (537 trang) - Giá gốc website: 600,000đ[ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề Vật lý lớp 11 đầy đủ năm 2020 Bùi Xuân Dương (942 trang) - Giá gốc website: 600,000đ[ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề Vật lý lớp 12 đầy đủ năm 2020 Bùi Xuân Dương (1301 trang) - Giá gốc website: 900,000đ[ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề Vật Lý đầy đủ Lớp 10 - Tăng Hải Tuân Lovebook - Giá gốc website: 600,000đ[ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề Vật Lý đầy đủ Lớp 11 - Tăng Hải Tuân Lovebook - Giá gốc website: 600,000đ[ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề Vật Lý đầy đủ Lớp 12 - Tăng Hải Tuân Lovebook - Giá gốc website: 600,000đ[ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề giải nhanh bài tập Vật Lý lớp 11 - PGS.TS Nguyễn Quang Lạc - Giá gốc website: 500,000đ[ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề vật lý đầy đủ 11 - Trịnh Minh Hiệp Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Chuyên đề Vật Lý đầy đủ 12 - GV Đoàn Văn Lượng - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Đề cương ôn thi THPTQG Quốc Gia 2020 Vật Lý lớp 10 đầy đủ học kỳ II - Trịnh Xuân Đông - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Tổng giá gốc 5,900,000đ => Giá khuyến mãi chỉ: 990,000đ


 

GÓI KHUYẾN MÃI 3 (Còn 8 suất đăng ký)

- Tài liệu Vật Lý luyện thi THPT Quốc Gia năm 2020 lớp 11 đầy đủ - Th.s Trần Quốc Lâm - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Tài liệu Vật Lý luyện thi THPT Quốc Gia năm 2020 lớp 12 đầy đủ - Th.s Trần Quốc Lâm - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 1263 bài tập SÓNG CƠ theo chuyên đề có lời giải chi tiết (Moon.vn) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 3700 bài tập DAO ĐỘNG CƠ HỌC theo chuyên đề có lời giải chi tiết (Moon.vn) - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 7300 câu lý thuyết môn Vật Lý tách từ đề thi thử THPTQG năm 2019 có lời giải - Giá gốc website: 700,000đ [ẤN XEM THỬ]

- 465 đề thi thử THPTQG môn Vật Lý năm 2019 (6484 trang) - Giá gốc website: 900,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 3000 câu lý thuyết môn Vật Lý tách từ đề thi thử 2018 - Giá gốc website: 400,000đ [ẤN XEM THỬ]

- 15451 bài tập Vật Lý tách theo chuyên đề từ đề thi thử THPTQG năm 2019 - Giá gốc website: 900,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 15,000 bài tập trắc nghiệm Vật Lý theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 - Giá gốc website: 600,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Tổng giá gốc 5,700,000đ => Giá khuyến mãi chỉ: 990,000đ


 

GÓI KHUYẾN MÃI 4 (Còn 5 suất đăng ký)

- 1376 bài tập trắc nghiệm Vật Lý lớp 12 theo 4 mức độ có lời giải chi tiết - (525 trang) - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 1557 bài tập trắc nghiệm Vận dụng cao tách từ đề thi thử THPTQG năm 2019 - (851 trang) - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề, bài tập trắc nghiệm ôn 8, 9, 10 điểm môn Vật Lý 3 khối 10, 11, 12 - (386 trang) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Vật Lý lớp 12 theo 4 mức độ khó tăng dần - (604 trang) - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Tổng hợp 550 câu trắc nghiệm Đồ thị vật lý lớp 11, 12 có hướng dẫn giải - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Tổng giá gốc 3,100,000đ => Giá khuyến mãi chỉ: 890,000đ


 

 

GÓI KHUYẾN MÃI 5 (Còn 3 suất đăng ký)

- 24 đề HSG tổng hợp Vật lý 11 (220 trang) - Giá gốc website: 200,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 56 đề HSG tổng hợp Vật lý 10 (509 trang) - Giá gốc website: 300,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 180 đề HSG tổng hợp Vật lý 12 (1393 trang) - Giá gốc website: 400,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật Lý lớp 10 (871 trang) - Giá gốc website: 600,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 10 Tập 1 - Nguyễn Phú Đồng (416tr) - Giá gốc website: 600,000đ [ẤN XEM THỬ]

- Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 10 Tập 2 - Nguyễn Phú Đồng (524tr) - Giá gốc website: 600,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 11 Tập 1 - Nguyễn Phú Đồng (454tr) - Giá gốc website: 600,000đ [ẤN XEM THỬ]

- Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 11 Tập 2 - Nguyễn Phú Đồng (569tr) - Giá gốc website: 600,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Đột Phá Tư Duy Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí 10 - Tập 1 - Nguyễn Đức Anh (476tr) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Đột Phá Tư Duy Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí 10 - Tập 2 - Nguyễn Đức Anh (462tr) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Khám phá tư duy Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 10 - Nguyễn Phú Đồng (446tr) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Khám Phá Tư Duy Sáng Tạo Bồi Dưỡng HSG THPT Vật Lí  11 - Tập 1 - Trịnh Minh Hiệp (320tr) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Khám Phá Tư Duy Sáng Tạo Bồi Dưỡng HSG THPT Vật Lí  11 - Tập 2 - Trịnh Minh Hiệp (287tr) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Tuyển tập đề thi Olympic Vật Lý Qua Các Thời Kì (406tr) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Tổng giá gốc 6,900,000đ => Giá khuyến mãi chỉ: 990,000đ


 

 

GÓI KHUYẾN MÃI 6 (Còn 2 suất đăng ký)

- Kinh nghiệm luyện thi Vật Lý 2020 lớp 10 – Chu Văn Biên - Giá gốc website: 800,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Kinh nghiệm luyện thi Vật Lý 2020 lớp 11 – Chu Văn Biên - Giá gốc website: 800,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 7 ngày 7 điểm (139 trang) - Giá gốc website: 300,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- 55 đề Gv Chu Văn Biên năm 2019 (635 trang) - Giá gốc website: 400,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ đề kiểm tra theo chương trình học khối 10 - Chu Văn Biên (163 trang) - Giá gốc website: 300,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ đề kiểm tra theo chương trình học khối 11 - Chu Văn Biên (157 trang) - Giá gốc website: 300,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Bộ đề kiểm tra theo chương trình học khối 12 - Chu Văn Biên (167 trang) - Giá gốc website: 300,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Chinh Phục Câu Hỏi Lý Thuyết Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Hiện Đại Vật Lý - Chu Văn Biên (958 trang) - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Trọn bộ Kinh nghiệm luyện thi THPTQG Vật lí 12 - Chu Văn Biên (550 trang) - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Tuyển chọn các dạng toán hay lạ khó - Chu Văn Biên (565 trang) - Giá gốc website: 700,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý Tập 1 (408 trang) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý Tập 2 (492 trang) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

- Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý Tập 3 (446 trang) - Giá gốc website: 500,000đ - [ẤN XEM THỬ]

Tổng giá gốc 6,800,000đ => Giá khuyến mãi chỉ: 990,000đ


 

 

Mr Hiệp: 096.79.79.369 (Zalo, SMS)

Mr Quang: 096.58.29.559 (Zalo, SMS)

Mr Hùng: 096.39.81.569 (Zalo, SMS)

Mr Toàn: 090.87.06.486 (Zalo, SMS)

Mr Tiến: 098.25.63.365 (Zalo, SMS)

Chat qua Facebook với admin