GIỚI THIỆU: Toàn bộ đều là tài liệu file word có thể chỉnh sửa và biên tập, các tài liệu đều được chọn lọc kỹ càng, phù hợp với kiến thức giảng dạy của giáo viên.

HÌNH THỨC NHẬN TÀI LIỆU: Nhận tài liệu qua email cá nhân lưu trữ vĩnh viễn

HÌNH THỨC THANH TOÁN: Chuyển khoản ngân hàng

HƯỚNG DẪN XEM THỬ: Ấn vào chữ Xem thử cạnh giá tiền (File xem thử sẽ giống file word gốc)

HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA NHANH:

      - Cách 1: Ấn vào chữ Đặt mua tại đây. Sau đó nhắn tên sản phẩm và admin sẽ tư vấn, hướng dẫn đặt mua trực tiếp với bạn qua facebook.

      - Cách 2: Thêm Zalo các số admin ở cột phải. Sau đó nhắn tên sản phẩm để admin tư vấn hướng dẫn trực tiếp.


 

Danh sách tài liệu file word môn Hóa Học năm 2020

(Cập nhật liên tục)

 

 

Tài liệu, chuyên đề ôn thi THPT Quốc Gia:

 

11,700 bài tập theo chuyên đề môn Hóa từ đề thi thử 2019  (Mới)                                  Giá : 999,000đ   |   Xem thử  |  Đặt mua tại đây    Chat với admin


400 bài tập đồ thị từ đề thi thử 2019  (Mới)                                                                        Giá : 699,000đ    Xem thử  |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


900 bài tập thí nghiệm từ đề thi thử 2019   (Mới)                                                               Giá : 699,000đ   |   Xem thử  |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


2400 bài tập Vận dụng cao môn Hóa từ đề thi thử 2019  (Mới)                                        Giá : 699,000đ   |   Xem thử  |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


9000 câu lý thuyết môn Hóa từ đề thi thử 2019  (Mới)                                                      Giá : 699,000đ   |   Xem thử  |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


500 đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa Học                                                      Giá : 899,000đ   |   Xem thử  |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


300 đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Học năm 2018                                                      Giá : 399,000đ   |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


15,000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018                 Giá : 499,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


6000 câu lý thuyết môn Hóa Học tách từ đề thi thử 2018                                                  Giá : 399,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Bộ tài liệu về toàn tập phương pháp quy đổi Hóa Học (MỚI)                                            Giá : 599,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


1600 câu Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 có lời giải        Giá : 499,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


1600 câu Công Phá Các Loại Bài Tập Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 có lời giải            Giá : 499,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


500 câu hỏi lý thuyết nâng cao môn Hóa Học năm 2019 (Có lời giải chi tiết)                  Giá : 399,000đ  |   Xem thử    Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Bài toán đồ thị nâng cao môn Hóa Học 2019 (Có lời giải chi tiết)                                     Giá : 299,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Chuyên đề Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 6-7-8 điểm (MỚI)                                       Giá : 599,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Chuyên đề Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 8-9-10 điểm (MỚI)                                     Giá : 599,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Chuyên đề Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểm (MỚI)                                         Giá : 599,000đ   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Chuyên đề Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 8-9-10 điểm (MỚI)                                       Giá : 599,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


 

 

 

Chuyên đề, bài tập Vận Dụng, Vận Dụng Cao:

Bộ tài liệu bài tập Hóa Học theo 4 mức độ vận dụng file word có lời giải                        Giá : 499,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng                                         Giá : 599,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (Có giải chi tiết)                         Giá : 399,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao (MỚI)                  Giá : 499,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


15 chuyên đề bài tập Vận dụng cao môn Hóa Học                                                            Giá : 699,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Phân loại và phương pháp giải toán Vận Dụng Cao Hóa học Hữu cơ - Ths Nguyễn Hữu Mạnh         Giá : 699,000đ   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


1000 câu lý thuyết theo chủ đề mục tiêu 7 - 10 điểm                                                           Giá : 499,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


30 chủ đề lý thuyết Hóa Học theo mức độ vận dụng (Vô cơ, Hữu cơ)                                 Giá : 599,000đ  |   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin

 

 

Tài liệu, chuyên đề lớp 12:

Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 12 (MỚI)                                        Giá : 399,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Chuyên đề thí nghiệm Hóa hữu cơ lớp 12 (Theo xu hướng đề thi mới của Bộ 2019)        Giá : 299,000đ   Xem thử   |   Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 12                                                                                Giá : 399,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  Chat với admin


Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 12                                              Giá : 699,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây   Chat với admin


Bộ đề thi học kỳ Hóa Học 12                                                                                                    Giá : 399,000đ   |   Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


 

 

Tài liệu, chuyên đề lớp 11:

Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 11 (MỚI)                           Giá : 399,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 11                                                                   Giá : 399,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  Chat với admin


Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 11                                Giá : 499,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Bộ đề thi học kỳ Hóa Học 11                                                                                      Giá : 399,000đ   |   Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


 

 

Tài liệu, chuyên đề lớp 10:

Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 10 (MỚI)                     Giá : 399,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 10                                                             Giá : 399,000đ    Xem thử   |  Đặt mua tại đây  Chat với admin


Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 10                            Giá : 399,000đ   |  Xem thử   |  Đặt mua tại đây   Chat với admin


Bộ đề thi học kỳ Hóa Học 10                                                                                  Giá : 399,000đ   |   Xem thử   |  Đặt mua tại đây  |   Chat với admin


36 đề kiểm tra Hóa học 10 - Lưu Văn Dầu                                                            Giá : 399,000đ    Xem thử   |  Đặt mua tại đây    Chat với admin 


 

LƯU Ý: Giá trên áp dụng cho chuyển khoản ngân hàng - KHÔNG ÁP DỤNG dùng tiền trong tài khoản trên website để mua.