Tài liệu giảm giá môn Hóa Học

8 tài liệu

Tên tài liệu Thư mục Xem thử Đặt mua
27,000 bài tập Hóa Học tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (9522 trang) - GIẢM GIÁ 70%27,000 bài tập Hóa Học tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (9522 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
3190 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Hóa Học có lời giải (1087 trang word) - GIẢM GIÁ 75%3190 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Hóa Học có lời giải (1087 trang word) - GIẢM GIÁ 75% Xem thử Đăng ký
3395 bài tập Hóa Học Hay - Lạ - Khó - Sáng tạo có lời giải chi tiết file Word (2261 trang) - GIẢM GIÁ 60%3395 bài tập Hóa Học Hay - Lạ - Khó - Sáng tạo có lời giải chi tiết file Word (2261 trang) - GIẢM GIÁ 60% Xem thử Đăng ký
5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 file word có lời giải chi tiết năm 2020 (1411 trang) - GIẢM GIÁ 75%5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 file word có lời giải chi tiết năm 2020 (1411 trang) - GIẢM GIÁ 75% Xem thử Đăng ký
522 đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6069 trang) - GIẢM GIÁ 70%522 đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6069 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Bộ bài tập Lý thuyết tổng hợp môn Hóa Học 10, 11, 12 có lời giải file Word (6877 trang) - GIẢM GIÁ 70%Bộ bài tập Lý thuyết tổng hợp môn Hóa Học 10, 11, 12 có lời giải file Word (6877 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Bộ tài liệu phương pháp giải nhanh hóa học tổng hợp hay file Word (2483 trang) - GIẢM GIÁ 70%Bộ tài liệu phương pháp giải nhanh hóa học tổng hợp hay file Word (2483 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 năm 2020 file word (4 cuốn - 1805 trang) - GIẢM GIÁ 60%Tư duy Hóa Học NAP 4.0 năm 2020 file word (4 cuốn - 1805 trang) - GIẢM GIÁ 60% Xem thử Đăng ký