Tài liệu miễn phí môn Hóa Học

Thông báo thư mục

Mục này sẽ trích ra một số tài liệu thuộc những Gói tài liệu ở trên website được cập nhật liên tục ở đây. Bạn có thể tải xuống tham khảo miễn phí.

17 tài liệu

Tên tài liệu Thư mục Xem thử Đặt mua
1.4. Bài toán Cu, Cu(NO3)2, Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 trong môi trường H+1.4. Bài toán Cu, Cu(NO3)2, Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 trong môi trường H+ Miễn phí Xem thử
2.2. Tư duy NAP giải bài toán đốt cháy và thủy phân peptit có dữ kiện ẩn2.2. Tư duy NAP giải bài toán đốt cháy và thủy phân peptit có dữ kiện ẩn Miễn phí Xem thử
2.5. Bài toán hỗn hợp kết tủa của BaCO3 và Al(OH)32.5. Bài toán hỗn hợp kết tủa của BaCO3 và Al(OH)3 Miễn phí Xem thử
3.2. Bài toán về axit hữu cơ3.2. Bài toán về axit hữu cơ Miễn phí Xem thử
Đề hóa chuẩn 2019 biên soạn từ giáo viên chuyên luyện thi ĐH Y - Đề 10Đề hóa chuẩn 2019 biên soạn từ giáo viên chuyên luyện thi ĐH Y - Đề 10 Miễn phí Xem thử
Đề hóa chuẩn 2019 biên soạn từ giáo viên chuyên luyện thi ĐH Y - Đề 20Đề hóa chuẩn 2019 biên soạn từ giáo viên chuyên luyện thi ĐH Y - Đề 20 Miễn phí Xem thử
141. Đề thi thử THPTQG Hóa 2019 - Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - Lần 2 2019141. Đề thi thử THPTQG Hóa 2019 - Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - Lần 2 2019 Miễn phí Xem thử
148. Đề thi thử THPTQG Hóa 2019 - Sở Vĩnh Phúc lần 1 - Mã 17 - 2019148. Đề thi thử THPTQG Hóa 2019 - Sở Vĩnh Phúc lần 1 - Mã 17 - 2019 Miễn phí Xem thử
153. Đề thi thử THPTQG Hóa 2019 - THPT Đô Lương - Nghệ An - Lần 2 - 2019153. Đề thi thử THPTQG Hóa 2019 - THPT Đô Lương - Nghệ An - Lần 2 - 2019 Miễn phí Xem thử
900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao Miễn phí Xem thử
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 10Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 10 Miễn phí Xem thử
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 11Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 11 Miễn phí Xem thử
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 12Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 12 Miễn phí Xem thử
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 6-7-8 điểmTư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 6-7-8 điểm Miễn phí Xem thử
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 8-9-10 điểmTư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 8-9-10 điểm Miễn phí Xem thử
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểmTư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểm Miễn phí Xem thử
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 8-9-10 điểmTư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 8-9-10 điểm Miễn phí Xem thử