Vận dụng, Vận dụng cao Hóa Học

9 tài liệu

Tên tài liệu Thư mục Giá bán Xem thử Đặt mua
900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao (File Word)900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao (File Word) 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
2400 bài tập Vận dụng cao môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word)2400 bài tập Vận dụng cao môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
Phân loại và phương pháp giải toán Vận Dụng Cao Hóa học Hữu cơ - Ths Nguyễn Hữu Mạnh (File Word)Phân loại và phương pháp giải toán Vận Dụng Cao Hóa học Hữu cơ - Ths Nguyễn Hữu Mạnh (File Word) 800,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua 800,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ bài tập, chuyên đề theo 4 mức độ khó tăng dần môn Hóa Học ôn thi THPT (File Word)Bộ bài tập, chuyên đề theo 4 mức độ khó tăng dần môn Hóa Học ôn thi THPT (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (File Word)500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (File Word) 600,000đ350,000đ Xem thử Đặt mua 600,000đ350,000đ Xem thử Đặt mua
3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng (File Word)3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng (File Word) 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
Chủ đề lý thuyết Hóa Học theo mức độ vận dụng (Vô cơ, Hữu cơ) (File Word)Chủ đề lý thuyết Hóa Học theo mức độ vận dụng (Vô cơ, Hữu cơ) (File Word) 900,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua 900,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua
15 chuyên đề bài tập Vận dụng cao môn Hóa Học (File Word)15 chuyên đề bài tập Vận dụng cao môn Hóa Học (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
1000 câu lý thuyết theo chủ đề mục tiêu 7 - 10 điểm (File Word)1000 câu lý thuyết theo chủ đề mục tiêu 7 - 10 điểm (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua