Tài liệu Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia

25 tài liệu

Tên tài liệu Thư mục
Chinh phục từ vựng tiếng anh - ThS Tạ Thị Thanh Hiền - (File word) - 400 trangChinh phục từ vựng tiếng anh - ThS Tạ Thị Thanh Hiền - (File word) - 400 trang
17,000 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2019 - (File Word) - 8500 trang17,000 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2019 - (File Word) - 8500 trang
1300 bài tập Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 450 trang1300 bài tập Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 450 trang
762 bài tập tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa ôn thi THPT - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 500 trang762 bài tập tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa ôn thi THPT - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 500 trang
62 bài tập rèn kỹ năng làm đọc hiểu môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương (File word) - 500 trang62 bài tập rèn kỹ năng làm đọc hiểu môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương (File word) - 500 trang
400 bài tập Đọc Hiểu Tiếng anh tổng hợp có lời giải chi tiết - (File word)400 bài tập Đọc Hiểu Tiếng anh tổng hợp có lời giải chi tiết - (File word)
222 bài luyện điền từ môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 500 trang222 bài luyện điền từ môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 500 trang
999 câu trắc nghiệm đạt 10 điểm999 câu trắc nghiệm đạt 10 điểm
1000 bài tập luyện TRỌNG ÂM NGỮ ÂM môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 400 trang1000 bài tập luyện TRỌNG ÂM NGỮ ÂM môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File word) - 400 trang
Các chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâmCác chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm
Chủ đề từ vựng trọng tâm tiếng Anh luyện thi THPTQG hướng đến mục tiêu 9, 10 điểm - [File word]Chủ đề từ vựng trọng tâm tiếng Anh luyện thi THPTQG hướng đến mục tiêu 9, 10 điểm - [File word]
Ngữ pháp tiếng anh - Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan - [File Word]Ngữ pháp tiếng anh - Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan - [File Word]
31 ngày bứt phá 9+ Tiếng Anh - Aland English - [File Word]31 ngày bứt phá 9+ Tiếng Anh - Aland English - [File Word]
40 bài đọc hiểu - Bùi Văn Vinh - [File Word]40 bài đọc hiểu - Bùi Văn Vinh - [File Word]
Rèn kỹ năng làm bài bài tìm lỗi sai môn Tiếng Anh (cho kì thi THPT quốc gia và TOEFL PBT) - Vũ Thị Mai Phương - [File Word]Rèn kỹ năng làm bài bài tìm lỗi sai môn Tiếng Anh (cho kì thi THPT quốc gia và TOEFL PBT) - Vũ Thị Mai Phương - [File Word]
Bộ 1800 bài tập trắc nghiệm chủ đề từ vựng hay - [File Word]Bộ 1800 bài tập trắc nghiệm chủ đề từ vựng hay - [File Word]
Tổng Ôn Tập Các Chuyên Đề Tiếng Anh - Lưu Hoằng Trí - (File Word) - 543 trangTổng Ôn Tập Các Chuyên Đề Tiếng Anh - Lưu Hoằng Trí - (File Word) - 543 trang
Các lỗi thường gặp khi sử dụng từ loại Tiếng Anh – Phạm Thị Mỹ Trang - (File Word) - 197 trangCác lỗi thường gặp khi sử dụng từ loại Tiếng Anh – Phạm Thị Mỹ Trang - (File Word) - 197 trang
Chuyên đề đột phá Ngữ Pháp Tiếng anh - Dương Hương - (File Word) - 428 trangChuyên đề đột phá Ngữ Pháp Tiếng anh - Dương Hương - (File Word) - 428 trang
Chuyên đề Câu ghép hợp nghĩa Tiếng Anh - Vĩnh Bá - (File Word) - 309 trangChuyên đề Câu ghép hợp nghĩa Tiếng Anh - Vĩnh Bá - (File Word) - 309 trang
Chuyên đề rèn luyện từ vựng Tiếng Anh 1 từ dùng cho 3 câu (3 nghĩa khác nhau) - Vĩnh Bá - (File Word) - 434 trangChuyên đề rèn luyện từ vựng Tiếng Anh 1 từ dùng cho 3 câu (3 nghĩa khác nhau) - Vĩnh Bá - (File Word) - 434 trang
Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa Tiếng Anh - Vĩnh Bá - (File Word)  - 333 trangChuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa Tiếng Anh - Vĩnh Bá - (File Word) - 333 trang
Bứt phá điểm thi THPTQG môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File Word) - 255 trangBứt phá điểm thi THPTQG môn Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương - (File Word) - 255 trang
150 bài luận tiếng anh hay nhất - The Windy - (File Word) - 206 trang150 bài luận tiếng anh hay nhất - The Windy - (File Word) - 206 trang
15,000 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (File word có lời giải chi tiết) - 6000 trang15,000 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (File word có lời giải chi tiết) - 6000 trang