Tài liệu môn Toán lớp 9 file Word

59 tài liệu

Tên tài liệu Thư mục Giá bán Xem thử Đặt mua
Các chuyên đề hình học - Toán học 6 - File word có lời giải chi tiếtCác chuyên đề hình học - Toán học 6 - File word có lời giải chi tiết 99,000đ Xem thử Đặt mua 99,000đ Xem thử Đặt mua
50 đề thi HSG cấp Huyện Toán 9 - File word có lời giải chi tiết50 đề thi HSG cấp Huyện Toán 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
50 đề thi HSG cấp Tỉnh Toán 9 - File word có lời giải chi tiết50 đề thi HSG cấp Tỉnh Toán 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
50 đề thi vào 10 - Chuyên Toán - File word có lời giải chi tiết50 đề thi vào 10 - Chuyên Toán - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
8 chủ đề hình học - Toán học 9 - File word8 chủ đề hình học - Toán học 9 - File word 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
8 chủ đề đại số - Toán học 9 - File word8 chủ đề đại số - Toán học 9 - File word 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Biểu thức đại số - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiếtBiểu thức đại số - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Bài toán thực tế - Toán học  9 - File word có lời giải chi tiếtBài toán thực tế - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Bất đẳng thức chuyên giai đoạn 2009-2019 - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiếtBất đẳng thức chuyên giai đoạn 2009-2019 - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề hệ phương trình - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiếtChuyên đề hệ phương trình - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Giáo án giảng dạy Toán 9 - File wordGiáo án giảng dạy Toán 9 - File word 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Phiếu học tập hàng tuần - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiếtPhiếu học tập hàng tuần - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Phát triển tư duy sáng tạo đại số - Toán học 9 - File wordPhát triển tư duy sáng tạo đại số - Toán học 9 - File word 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Phân tích và giải 111 bài toán bất đẳng thức khó và hay - File word có lời giải chi tiếtPhân tích và giải 111 bài toán bất đẳng thức khó và hay - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Phương trình nghiệm nguyên - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiếtPhương trình nghiệm nguyên - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Phương trình vô tỷ  - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiếtPhương trình vô tỷ - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Tổng hợp đề thi vào 10 các trường chuyên - File word có lời giải chi tiếtTổng hợp đề thi vào 10 các trường chuyên - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Đề cương hình học - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiếtĐề cương hình học - Toán học 9 - File word có lời giải chi tiết 110,000đ Xem thử Đặt mua 110,000đ Xem thử Đặt mua
Bài tập Toán 9 (Tập 1) - [File Word]Bài tập Toán 9 (Tập 1) - [File Word] 99,000đ Xem thử Đặt mua 99,000đ Xem thử Đặt mua
Bài tập căn bậc hai – căn bậc ba có đáp án – Trần Văn Minh - [File Word]Bài tập căn bậc hai – căn bậc ba có đáp án – Trần Văn Minh - [File Word] 19,000đ Xem thử Đặt mua 19,000đ Xem thử Đặt mua
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS - Chuyên đề bất đẳng thức và cực trị hình học - Võ Mộng Trình - [File Word]Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS - Chuyên đề bất đẳng thức và cực trị hình học - Võ Mộng Trình - [File Word] 199,000đ Xem thử Đặt mua 199,000đ Xem thử Đặt mua
Bài tập giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình có lời giải chi tiết - [File Word]Bài tập giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình có lời giải chi tiết - [File Word] 99,000đ Xem thử Đặt mua 99,000đ Xem thử Đặt mua
Chinh phục Toán 9 bằng sơ đồ tư duy – Phạm Nguyên (Đại số – Tập 1) - [File Word]Chinh phục Toán 9 bằng sơ đồ tư duy – Phạm Nguyên (Đại số – Tập 1) - [File Word] 199,000đ Xem thử Đặt mua 199,000đ Xem thử Đặt mua
Chinh phục Toán 9 bằng sơ đồ tư duy – Phạm Nguyên (Đại số – Tập 2) - [File Word]Chinh phục Toán 9 bằng sơ đồ tư duy – Phạm Nguyên (Đại số – Tập 2) - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS Bất đẳng thức và cực trị trong Hình học phẳng - Nguyễn Đức Tấn - [File Word]Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS Bất đẳng thức và cực trị trong Hình học phẳng - Nguyễn Đức Tấn - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề bất đẳng thức - [File Word]Chuyên đề bất đẳng thức - [File Word] 39,000đ Xem thử Đặt mua 39,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS – chủ đề Số học - [File Word]Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS – chủ đề Số học - [File Word] 199,000đ Xem thử Đặt mua 199,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS bất đẳng thức và cực trị trong Đại Số - Nguyễn Đức Tấn - [File Word]Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS bất đẳng thức và cực trị trong Đại Số - Nguyễn Đức Tấn - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề cực trị Hình học 9 - [File Word]Chuyên đề cực trị Hình học 9 - [File Word] 19,000đ Xem thử Đặt mua 19,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình - [File Word]Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình - [File Word] 29,000đ Xem thử Đặt mua 29,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề toán thực tế dành cho học sinh THCS – Nghiêm Xuân Huy - [File Word]Chuyên đề toán thực tế dành cho học sinh THCS – Nghiêm Xuân Huy - [File Word] 119,000đ Xem thử Đặt mua 119,000đ Xem thử Đặt mua
Các dạng bài tập Đại số Toán 9 - [File Word]Các dạng bài tập Đại số Toán 9 - [File Word] 79,000đ Xem thử Đặt mua 79,000đ Xem thử Đặt mua
Các dạng toán căn bậc ba – Nguyễn Chí Thành - [File Word]Các dạng toán căn bậc ba – Nguyễn Chí Thành - [File Word] 20,000đ Xem thử Đặt mua 20,000đ Xem thử Đặt mua
Giải bài toán chứa căn – Nguyễn Tiến - [File Word]Giải bài toán chứa căn – Nguyễn Tiến - [File Word] 129,000đ Xem thử Đặt mua 129,000đ Xem thử Đặt mua
Hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 Toán 9 năm 2018 – 2019 trường THCS Trưng Nhị – Hà Nội - [File Word]Hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 Toán 9 năm 2018 – 2019 trường THCS Trưng Nhị – Hà Nội - [File Word] 9,000đ Xem thử Đặt mua 9,000đ Xem thử Đặt mua
Phát triển tư duy sáng tạo Giải toán hình học 9 - Bùi Văn Tuyên - [File Word]Phát triển tư duy sáng tạo Giải toán hình học 9 - Bùi Văn Tuyên - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Phát triển tư duy sáng tạo Giải toán Đại số 9 - Bùi Văn Tuyên - [File Word]Phát triển tư duy sáng tạo Giải toán Đại số 9 - Bùi Văn Tuyên - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Phân dạng và bài tập Hình học 9 - [File Word]Phân dạng và bài tập Hình học 9 - [File Word] 99,000đ Xem thử Đặt mua 99,000đ Xem thử Đặt mua
Phương pháp sáng tạo các bài toán hình học THCS - TS Nguyễn Ngọc Giang - [File Word]Phương pháp sáng tạo các bài toán hình học THCS - TS Nguyễn Ngọc Giang - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan - [File Word]Rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan - [File Word] 25,000đ Xem thử Đặt mua 25,000đ Xem thử Đặt mua
Tuyển tập các dạng đề kiểm tra Toán 9 (1 tiết, Học kì, Cuối năm) - Hà Văn ChươngTuyển tập các dạng đề kiểm tra Toán 9 (1 tiết, Học kì, Cuối năm) - Hà Văn Chương 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số 9 – Huỳnh Đức Khánh - [File Word]Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số 9 – Huỳnh Đức Khánh - [File Word] 30,000đ Xem thử Đặt mua 30,000đ Xem thử Đặt mua
Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán 9 - [File Word]Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán 9 - [File Word] 25,000đ Xem thử Đặt mua 25,000đ Xem thử Đặt mua
Tự luyện Giải toán THCS theo chuyên đề Đẳng thức, bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong hình học - Nguyễn Tất Thu - [File Word]Tự luyện Giải toán THCS theo chuyên đề Đẳng thức, bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong hình học - Nguyễn Tất Thu - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Tự luyện giải toán THCS theo chuyên đề Phương trình đại số - Nguyễn Tất Thu - [File Word]Tự luyện giải toán THCS theo chuyên đề Phương trình đại số - Nguyễn Tất Thu - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Đề cương Toán 9 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội - [File Word]Đề cương Toán 9 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội - [File Word] 60,000đ Xem thử Đặt mua 60,000đ Xem thử Đặt mua
Đề cương ôn tập HK2 Toán 9 năm 2017 – 2018 trường THCS Cát Linh – Hà Nội - [File Word]Đề cương ôn tập HK2 Toán 9 năm 2017 – 2018 trường THCS Cát Linh – Hà Nội - [File Word] 10,000đ Xem thử Đặt mua 10,000đ Xem thử Đặt mua
Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 9 – Vũ Khánh Hạ - [File Word]Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 9 – Vũ Khánh Hạ - [File Word] 40,000đ Xem thử Đặt mua 40,000đ Xem thử Đặt mua
Đề kiểm tra Toán 9 (Tập 2) - Ts Trần Xuân Tiếp - [File Word]Đề kiểm tra Toán 9 (Tập 2) - Ts Trần Xuân Tiếp - [File Word] 150,000đ Xem thử Đặt mua 150,000đ Xem thử Đặt mua
Phát triển kỹ năng giải toán hình học phẳng dành cho bậc THCS - Nguyễn Bá ĐangPhát triển kỹ năng giải toán hình học phẳng dành cho bậc THCS - Nguyễn Bá Đang 250,000đ Xem thử Đặt mua 250,000đ Xem thử Đặt mua
Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học Toán 9 Tập 1 - Nguyễn Đức TấnPhát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học Toán 9 Tập 1 - Nguyễn Đức Tấn 250,000đ Xem thử Đặt mua 250,000đ Xem thử Đặt mua
Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Đại số 9 - Nguyễn Xuân Nam - [File Word]Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Đại số 9 - Nguyễn Xuân Nam - [File Word] 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua
Củng cố kiến thức luyện giải bài tập đại số Toán 9 theo chủ đề - Nguyễn Xuân Nam - [File Word]Củng cố kiến thức luyện giải bài tập đại số Toán 9 theo chủ đề - Nguyễn Xuân Nam - [File Word] 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua
Giải bài tập Toán 9 Tập 1 - TS Vũ Thế Hựu - [File Word]Giải bài tập Toán 9 Tập 1 - TS Vũ Thế Hựu - [File Word] 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua
Giải bài tập Toán 9 Tập 2 - TS Vũ Thế Hựu - [File Word]Giải bài tập Toán 9 Tập 2 - TS Vũ Thế Hựu - [File Word] 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua
Giải sách Bài tập toán 9 Tập 2 - Trần Văn Diễn - [File Word]Giải sách Bài tập toán 9 Tập 2 - Trần Văn Diễn - [File Word] 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua
Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Hình học 9 - Nguyễn Toàn Anh - [File Word]Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Hình học 9 - Nguyễn Toàn Anh - [File Word] 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua
Tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập Đại số Lớp 9 - Kiều Văn Tuấn - [File Word]Tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập Đại số Lớp 9 - Kiều Văn Tuấn - [File Word] 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua 500,000đ250,000đ Xem thử Đặt mua
Phương pháp tư duy tìm cách giải toán ĐẠI SỐ 9 - Nguyễn Toàn Anh - [File Word]Phương pháp tư duy tìm cách giải toán ĐẠI SỐ 9 - Nguyễn Toàn Anh - [File Word] 300,000đ Xem thử Đặt mua 300,000đ Xem thử Đặt mua