Bộ 1225 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch Sử chọn lọc theo mức độ (NB - TH - VD - VDC)
 • Admin hỗ trợ 24/7
 • Mr Hiệp: 096.79.79.369

  Mr Quang: 096.58.29.559

  Mr Hùng: 096.39.81.569

  Mr Toàn: 090.87.06.486

  Mr Tiến: 098.25.63.365

  (Call, Zalo, Sms 24/24)

ĐẶT MUA NHANH TÀI LIỆU

ĐÁNH GIÁ TỪ THÀNH VIÊN

 • Bùi Việt Hoàng

  web rất hay

  {"fullname":"B\u00f9i Vi\u1ec7t Ho\u00e0ng","description":"web r\u1ea5t hay","created_at":"2019-06-20 12:32:00"}
 • Binh Nguyen

  đề thi rất hay. cảm ơn website

  {"fullname":"Binh Nguyen","description":"\u0111\u1ec1 thi r\u1ea5t hay. c\u1ea3m \u01a1n website","created_at":"2019-04-01 18:14:09"}
 • Huỳnh Đức Khánh

  rất hữu ích

  {"fullname":"Hu\u1ef3nh \u0110\u1ee9c Kh\u00e1nh","description":"r\u1ea5t h\u1eefu \u00edch","created_at":"2019-03-25 11:20:30"}
 • Phung Thi Hanh

  Website rất hay và bổ ích cho giáo viên

  {"fullname":"Phung Thi Hanh","description":"Website r\u1ea5t hay v\u00e0 b\u1ed5 \u00edch cho gi\u00e1o vi\u00ean","created_at":"2019-03-21 19:53:43"}
 • Nguyễn Thị Kim Anh

  đã mua bộ đề 2019 của website rất hài lòng. Mong website ra thêm nhiều bộ đề hay nữa để mình đặt mua nhé

  {"fullname":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Kim Anh","description":"\u0111\u00e3 mua b\u1ed9 \u0111\u1ec1 2019 c\u1ee7a website r\u1ea5t h\u00e0i l\u00f2ng. Mong website ra th\u00eam nhi\u1ec1u b\u1ed9 \u0111\u1ec1 hay n\u1eefa \u0111\u1ec3 m\u00ecnh \u0111\u1eb7t mua nh\u00e9","created_at":"2019-03-20 23:16:45"}

Thông báo trong danh mục

Bộ 1225 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch Sử chọn lọc theo mức độ (NB - TH - VD - VDC)

1.VĐ1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) (3 tài liệu) Phát hành xong

2.VĐ2: Liên Xô, các nước Đông Âu (1945 – 1991) và Liên bang Nga (1991 – 2000) (3 tài liệu) Phát hành xong

3.VĐ3: Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945 – 2000) (3 tài liệu) Phát hành xong

4.VĐ4: Các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 2000): Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản. (3 tài liệu) Phát hành xong

5.VĐ5: Quan hệ quốc tế (1945 – 2000) (3 tài liệu) Phát hành xong

6.VĐ6: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa (1945 – 2000) (3 tài liệu) Phát hành xong

7.VĐ7: Phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1930) (3 tài liệu) Phát hành xong

8.VĐ8: Đảng lãnh đạo của vận động giải phóng dân tộc (1930 -1 945) (3 tài liệu) Phát hành xong

9.VĐ9: Bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám (1945) và cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) (5 tài liệu) Phát hành xong

10.VĐ10: Cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược (1954 – 1975) (3 tài liệu) Phát hành xong

11.VĐ11: Cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội (1975 – 2000) (3 tài liệu) Phát hành xong