4200 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ lớp 11, 12
 • Admin hỗ trợ 24/7
 • Mr Hiệp: 096.79.79.369

  Mr Quang: 096.58.29.559

  Mr Hùng: 096.39.81.569

  Mr Toàn: 090.87.06.486

  Mr Tiến: 098.25.63.365

  (Call, Zalo, Sms 24/24)

ĐẶT MUA NHANH TÀI LIỆU

ĐÁNH GIÁ TỪ THÀNH VIÊN

 • Bùi Việt Hoàng

  web rất hay

  {"fullname":"B\u00f9i Vi\u1ec7t Ho\u00e0ng","description":"web r\u1ea5t hay","created_at":"2019-06-20 12:32:00"}
 • Binh Nguyen

  đề thi rất hay. cảm ơn website

  {"fullname":"Binh Nguyen","description":"\u0111\u1ec1 thi r\u1ea5t hay. c\u1ea3m \u01a1n website","created_at":"2019-04-01 18:14:09"}
 • Huỳnh Đức Khánh

  rất hữu ích

  {"fullname":"Hu\u1ef3nh \u0110\u1ee9c Kh\u00e1nh","description":"r\u1ea5t h\u1eefu \u00edch","created_at":"2019-03-25 11:20:30"}
 • Phung Thi Hanh

  Website rất hay và bổ ích cho giáo viên

  {"fullname":"Phung Thi Hanh","description":"Website r\u1ea5t hay v\u00e0 b\u1ed5 \u00edch cho gi\u00e1o vi\u00ean","created_at":"2019-03-21 19:53:43"}
 • Nguyễn Thị Kim Anh

  đã mua bộ đề 2019 của website rất hài lòng. Mong website ra thêm nhiều bộ đề hay nữa để mình đặt mua nhé

  {"fullname":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Kim Anh","description":"\u0111\u00e3 mua b\u1ed9 \u0111\u1ec1 2019 c\u1ee7a website r\u1ea5t h\u00e0i l\u00f2ng. Mong website ra th\u00eam nhi\u1ec1u b\u1ed9 \u0111\u1ec1 hay n\u1eefa \u0111\u1ec3 m\u00ecnh \u0111\u1eb7t mua nh\u00e9","created_at":"2019-03-20 23:16:45"}

Thông báo trong danh mục

4200 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ lớp 11, 12

1.Bài tập về tính đơn điệu của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan) (5 tài liệu) Phát hành xong

2.Bài toán về đường tiệm cận của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan) (5 tài liệu) Phát hành xong

3.Bài toán về cực trị của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan) (6 tài liệu) Phát hành xong

4.Bài toán về Tìm GTLN - GTNN của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan) (4 tài liệu) Phát hành xong

5.Bài toán về lý thuyết khối đa diện (Chuyên đề hình học không gian) (2 tài liệu) Phát hành xong

6.Bài toán về thể tích khối đa diện (CĐ: Hình học không gian) (7 tài liệu) Phát hành xong

7.Bài toán biện luận nghiệm, bài toán tương giao (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan) (3 tài liệu) Phát hành xong

8.Bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan) (2 tài liệu) Phát hành xong

9.Bài toán về đồ thị hàm số, BBT của hàm số (CĐ: Hàm số và các bài toán liên quan) (3 tài liệu) Phát hành xong

10.Bài toán tìm tập xác định của hàm số (2 tài liệu) Phát hành xong

11.Bài toán hàm số và đồ thị hàm Lũy thừa, Mũ, Logarit (CĐ: Hàm số mũ và Logarit) (5 tài liệu) Phát hành xong

12.Bài toán về phương trình, bất phương trình Lũy thừa, Mũ, Logarit (CĐ: Hàm số mũ và Logarit) (6 tài liệu) Phát hành xong

13.Bài toán về mặt trụ, mặt nón, mặt cầu (CĐ: Hình học không gian) (4 tài liệu) Phát hành xong

14.Bài toán về mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (CĐ: Hình học không gian) (1 tài liệu) Phát hành xong

15.Bài toán về nguyên hàm (CĐ: Nguyên hàm, tích phân) (4 tài liệu) Phát hành xong

16.Bài toán về tích phân (CĐ: Nguyên hàm, tích phân) (3 tài liệu) Phát hành xong

17.Bài toán về ứng dụng của tích phân (CĐ: Nguyên hàm, tích phân) (3 tài liệu) Phát hành xong

18.Bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian (CĐ: Hình học giải tích trong không gian Oxyz) (9 tài liệu) Phát hành xong

19.Bài toán về số phức (CĐ: Số phức) (5 tài liệu) Phát hành xong

20.Bài toán thực tế (3 tài liệu) Phát hành xong

21.Các bài toán về lượng giác (CĐ: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác) (3 tài liệu) Phát hành xong

22.Bài tập công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (CĐ: Tổ hợp - Xác suất) (1 tài liệu) Phát hành xong

23.Các bài toán tính xác suất (CĐ: Tổ hợp - Xác suất) (2 tài liệu) Phát hành xong

24.Bài tập dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (CĐ: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân) (2 tài liệu) Phát hành xong

25.Giới hạn và tính liên tục của hàm số (CĐ: Giới hạn) (3 tài liệu) Phát hành xong

26.Các bài toán về đạo hàm (CĐ: Đạo hàm) (2 tài liệu) Phát hành xong

27.Các bài toán về phép biến hình (CĐ: Phép biến hình) (1 tài liệu) Phát hành xong

28.Quan hệ song song, vuông góc trong không gian, bài toán thiết diện (CĐ: Hình học không gian) (2 tài liệu) Phát hành xong

29.Các bài toán đếm (CĐ: Tổ hợp, xác suất) (3 tài liệu) Phát hành xong

30.Các bài toán khai triển nhị thức Newton (CĐ: Tổ hợp - Xác suất) (3 tài liệu) Phát hành xong

31.Bài toán liên quan đến khoảng cách và góc (CĐ: Hình học không gian) (5 tài liệu) Phát hành xong