Tài liệu file word môn HÓA HỌC

65 tài liệu

Tên tài liệu Thư mục Giá bán Xem thử Đặt mua
153 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2019 (File word có giải)153 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2019 (File word có giải) 1,500,000đ750,000đ Xem thử Đặt mua 1,500,000đ750,000đ Xem thử Đặt mua
25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học Chuẩn cấu trúc năm 2019 (File word có giải)25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học Chuẩn cấu trúc năm 2019 (File word có giải) 600,000đ300,000đ Xem thử Đặt mua 600,000đ300,000đ Xem thử Đặt mua
900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao (File Word)900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao (File Word) 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ tài liệu về phương pháp quy đổi Hóa Học (File Word)Bộ tài liệu về phương pháp quy đổi Hóa Học (File Word) 900,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua 900,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua
2400 bài tập Vận dụng cao môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word)2400 bài tập Vận dụng cao môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
30 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Minh Tuấn năm 2019 (File word có giải)30 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Minh Tuấn năm 2019 (File word có giải) 300,000đ150,000đ Xem thử Đặt mua 300,000đ150,000đ Xem thử Đặt mua
57 đề thi thử THPT QG 2015 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết57 đề thi thử THPT QG 2015 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết 20,000đ Xem thử Đặt mua 20,000đ Xem thử Đặt mua
70 đề thi thử THPT QG 2016 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết70 đề thi thử THPT QG 2016 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết 20,000đ Xem thử Đặt mua 20,000đ Xem thử Đặt mua
123 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2018 (File word có giải)123 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2018 (File word có giải) 245,000đ Xem thử Đặt mua 245,000đ Xem thử Đặt mua
Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 10 - [File Word]Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 10 - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 10 - [File Word]Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 10 - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 10 - [File Word]Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 10 - [File Word] 599,000đ Xem thử Đặt mua 599,000đ Xem thử Đặt mua
36 đề kiểm tra Hóa học 10 - Lưu Văn Dầu - [File Word]36 đề kiểm tra Hóa học 10 - Lưu Văn Dầu - [File Word] 199,000đ Xem thử Đặt mua 199,000đ Xem thử Đặt mua
Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 11 - [File Word]Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 11 - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 11 - [File Word]Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 11 - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 11 - [File Word]Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 11 - [File Word] 599,000đ Xem thử Đặt mua 599,000đ Xem thử Đặt mua
Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 12 - [File Word]Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 12 - [File Word] 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
CHUYÊN ĐỀ THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ 12 - [File Word]CHUYÊN ĐỀ THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ 12 - [File Word] 300,000đ150,000đ Xem thử Đặt mua 300,000đ150,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 12 - [File Word]Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 12 - [File Word] 4,000,000đ1,500,000đ Xem thử Đặt mua 4,000,000đ1,500,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 12 - [File Word]Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 12 - [File Word] 600,000đ350,000đ Xem thử Đặt mua 600,000đ350,000đ Xem thử Đặt mua
Phân loại và phương pháp giải toán Vận Dụng Cao Hóa học Hữu cơ - Ths Nguyễn Hữu Mạnh (File Word)Phân loại và phương pháp giải toán Vận Dụng Cao Hóa học Hữu cơ - Ths Nguyễn Hữu Mạnh (File Word) 800,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua 800,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua
Bộ bài tập, chuyên đề theo 4 mức độ khó tăng dần môn Hóa Học ôn thi THPT (File Word)Bộ bài tập, chuyên đề theo 4 mức độ khó tăng dần môn Hóa Học ôn thi THPT (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (File Word)500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (File Word) 600,000đ350,000đ Xem thử Đặt mua 600,000đ350,000đ Xem thử Đặt mua
3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng (File Word)3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng (File Word) 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
Chủ đề lý thuyết Hóa Học theo mức độ vận dụng (Vô cơ, Hữu cơ) (File Word)Chủ đề lý thuyết Hóa Học theo mức độ vận dụng (Vô cơ, Hữu cơ) (File Word) 900,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua 900,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 8-9-10 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 8-9-10 điểm (File Word) 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểm (File Word) 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 8-9-10 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 8-9-10 điểm (File Word) 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 6-7-8 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 6-7-8 điểm (File Word) 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
Bài toán đồ thị nâng cao môn Hóa Học 2019 (File Word)Bài toán đồ thị nâng cao môn Hóa Học 2019 (File Word) 300,000đ150,000đ Xem thử Đặt mua 300,000đ150,000đ Xem thử Đặt mua
9000 câu lý thuyết môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word)9000 câu lý thuyết môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
900 bài tập thí nghiệm từ đề thi thử 2019 (File Word)900 bài tập thí nghiệm từ đề thi thử 2019 (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
500 câu hỏi lý thuyết nâng cao môn Hóa Học năm 2019 (File Word)500 câu hỏi lý thuyết nâng cao môn Hóa Học năm 2019 (File Word) 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
15 chuyên đề bài tập Vận dụng cao môn Hóa Học (File Word)15 chuyên đề bài tập Vận dụng cao môn Hóa Học (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
400 bài tập đồ thị từ đề thi thử 2019 (File Word)400 bài tập đồ thị từ đề thi thử 2019 (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
Các phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh các dạng bài tập Hóa Học (File Word)Các phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh các dạng bài tập Hóa Học (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
Phương pháp giải nhanh Hóa Học hay nhất (File Word)Phương pháp giải nhanh Hóa Học hay nhất (File Word) 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
6000 câu lý thuyết Hóa Học tách từ đề thi thử 2018 (File Word)6000 câu lý thuyết Hóa Học tách từ đề thi thử 2018 (File Word) 299,000đ Xem thử Đặt mua 299,000đ Xem thử Đặt mua
1000 câu lý thuyết theo chủ đề mục tiêu 7 - 10 điểm (File Word)1000 câu lý thuyết theo chủ đề mục tiêu 7 - 10 điểm (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
11,700 bài tập theo chuyên đề môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word)11,700 bài tập theo chuyên đề môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word) 699,000đ Xem thử Đặt mua 699,000đ Xem thử Đặt mua
15000 bài tập Hóa học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (File Word)15000 bài tập Hóa học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (File Word) 399,000đ Xem thử Đặt mua 399,000đ Xem thử Đặt mua
15 đề thi học kỳ môn Hóa Học các trường lớp 12 2017 - 2018 - [File Word]15 đề thi học kỳ môn Hóa Học các trường lớp 12 2017 - 2018 - [File Word] 50,000đ Xem thử Đặt mua 50,000đ Xem thử Đặt mua
1600 câu Công Phá Các Loại Bài Tập môn Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word)1600 câu Công Phá Các Loại Bài Tập môn Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word) 800,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua 800,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua
1600 câu Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word)1600 câu Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word) 700,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua 700,000đ450,000đ Xem thử Đặt mua
Đề chính thức THPT QG 2019 - Môn Hóa Học - Mã 201 - File word có lời giải chi tiếtĐề chính thức THPT QG 2019 - Môn Hóa Học - Mã 201 - File word có lời giải chi tiết 20,000đ Xem thử Đặt mua 20,000đ Xem thử Đặt mua
Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 có lời giải chi tiết - [File Word]Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 có lời giải chi tiết - [File Word] 1,800,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua 1,800,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua
38 đề thi chính thức vào lớp 10 môn Hóa Học 2016 - 2019 - Hệ chuyên - [File Word]38 đề thi chính thức vào lớp 10 môn Hóa Học 2016 - 2019 - Hệ chuyên - [File Word] 100,000đ Xem thử Đặt mua 100,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 11, 12 - Bookgol - [File Word]Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 11, 12 - Bookgol - [File Word] 800,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua 800,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 10, 11 - Bookgol - [File Word]Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 10, 11 - Bookgol - [File Word] 800,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua 800,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua
222 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ các giáo viên nổi tiếng năm 2018 (File word có giải)222 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ các giáo viên nổi tiếng năm 2018 (File word có giải) 400,000đ Xem thử Đặt mua 400,000đ Xem thử Đặt mua
Tài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254MbTài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254Mb 1,000,000đ650,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ650,000đ Xem thử Đặt mua
Tài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254MbTài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254Mb 1,000,000đ650,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ650,000đ Xem thử Đặt mua
Tài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254MbTài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254Mb 1,000,000đ650,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ650,000đ Xem thử Đặt mua
35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lovebook năm 2019 (File word có giải)35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lovebook năm 2019 (File word có giải) 175,000đ Xem thử Đặt mua 175,000đ Xem thử Đặt mua
35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Anh Tuấn năm 2019 (File word có giải)35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Anh Tuấn năm 2019 (File word có giải) 175,000đ Xem thử Đặt mua 175,000đ Xem thử Đặt mua
39 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Megabook năm 2019 (File word có giải)39 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Megabook năm 2019 (File word có giải) 190,000đ Xem thử Đặt mua 190,000đ Xem thử Đặt mua
45 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Phạm Thành năm 2019 (File word có giải)45 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Phạm Thành năm 2019 (File word có giải) 225,000đ Xem thử Đặt mua 225,000đ Xem thử Đặt mua
20 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Bookgol năm 2019 (File word có giải)20 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Bookgol năm 2019 (File word có giải) 100,000đ Xem thử Đặt mua 100,000đ Xem thử Đặt mua
25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Beeclass năm 2019 (File word có giải)25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Beeclass năm 2019 (File word có giải) 125,000đ Xem thử Đặt mua 125,000đ Xem thử Đặt mua
27 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Hoàng Long năm 2019 (File word có giải)27 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Hoàng Long năm 2019 (File word có giải) 135,000đ Xem thử Đặt mua 135,000đ Xem thử Đặt mua
14 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Trần Hoàng Phi năm 2019 (File word có giải)14 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Trần Hoàng Phi năm 2019 (File word có giải) 70,000đ Xem thử Đặt mua 70,000đ Xem thử Đặt mua
15 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lưu Văn Dầu năm 2019 (File word có giải)15 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lưu Văn Dầu năm 2019 (File word có giải) 20,000đ Xem thử Đặt mua 20,000đ Xem thử Đặt mua
18 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Phạm Thanh Tùng năm 2019 (File word có giải)18 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Phạm Thanh Tùng năm 2019 (File word có giải) 90,000đ Xem thử Đặt mua 90,000đ Xem thử Đặt mua
19 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Hocmai năm 2019 (File word có giải)19 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Hocmai năm 2019 (File word có giải) 95,000đ Xem thử Đặt mua 95,000đ Xem thử Đặt mua
23 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Đăng Khương năm 2019 (File word có giải)23 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Đăng Khương năm 2019 (File word có giải) 115,000đ Xem thử Đặt mua 115,000đ Xem thử Đặt mua