Tài liệu file word môn HÓA HỌC

66 tài liệu

Tên tài liệu Thư mục Xem thử Đặt mua
153 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2019 (File word có giải)153 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học Chuẩn cấu trúc năm 2019 (File word có giải)25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học Chuẩn cấu trúc năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao (File Word)900 câu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học phần Vận Dụng Cao (File Word) Xem thử Đăng ký
Bộ tài liệu về phương pháp quy đổi Hóa Học (File Word)Bộ tài liệu về phương pháp quy đổi Hóa Học (File Word) Xem thử Đăng ký
2400 bài tập Vận dụng cao môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word)2400 bài tập Vận dụng cao môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
30 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Minh Tuấn năm 2019 (File word có giải)30 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Minh Tuấn năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
57 đề thi thử THPT QG 2015 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết57 đề thi thử THPT QG 2015 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết Xem thử Đăng ký
70 đề thi thử THPT QG 2016 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết70 đề thi thử THPT QG 2016 - Môn Hóa học - File word có lời giải chi tiết Xem thử Đăng ký
123 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2018 (File word có giải)123 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Các trường, các sở năm 2018 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 10 - [File Word]Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 10 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 10 - [File Word]Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 10 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 10 - [File Word]Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 10 - [File Word] Xem thử Đăng ký
36 đề kiểm tra Hóa học 10 - Lưu Văn Dầu - [File Word]36 đề kiểm tra Hóa học 10 - Lưu Văn Dầu - [File Word] Xem thử Đăng ký
Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 11 - [File Word]Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 11 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 11 - [File Word]Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 11 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 11 - [File Word]Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 11 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 12 - [File Word]Giáo án giảng dạy môn Hóa Học khối 12 - [File Word] Xem thử Đăng ký
CHUYÊN ĐỀ THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ 12 - [File Word]CHUYÊN ĐỀ THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ 12 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 12 - [File Word]Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Hóa Học tổng hợp lớp 12 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 12 - [File Word]Bộ tài liệu chinh phục toàn diện lý thuyết hóa học lớp 12 - [File Word] Xem thử Đăng ký
Phân loại và phương pháp giải toán Vận Dụng Cao Hóa học Hữu cơ - Ths Nguyễn Hữu Mạnh (File Word)Phân loại và phương pháp giải toán Vận Dụng Cao Hóa học Hữu cơ - Ths Nguyễn Hữu Mạnh (File Word) Xem thử Đăng ký
Bộ bài tập, chuyên đề theo 4 mức độ khó tăng dần môn Hóa Học ôn thi THPT (File Word)Bộ bài tập, chuyên đề theo 4 mức độ khó tăng dần môn Hóa Học ôn thi THPT (File Word) Xem thử Đăng ký
500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (File Word)500 bài toán Hay Lạ Khó tổng hợp môn Hóa Học 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng (File Word)3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo các mức độ vận dụng (File Word) Xem thử Đăng ký
Chủ đề lý thuyết Hóa Học theo mức độ vận dụng (Vô cơ, Hữu cơ) (File Word)Chủ đề lý thuyết Hóa Học theo mức độ vận dụng (Vô cơ, Hữu cơ) (File Word) Xem thử Đăng ký
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 8-9-10 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 8-9-10 điểm (File Word) Xem thử Đăng ký
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểm (File Word) Xem thử Đăng ký
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 8-9-10 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 8-9-10 điểm (File Word) Xem thử Đăng ký
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 6-7-8 điểm (File Word)Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Hữu Cơ 6-7-8 điểm (File Word) Xem thử Đăng ký
Bài toán đồ thị nâng cao môn Hóa Học 2019 (File Word)Bài toán đồ thị nâng cao môn Hóa Học 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
9000 câu lý thuyết môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word)9000 câu lý thuyết môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
900 bài tập thí nghiệm từ đề thi thử 2019 (File Word)900 bài tập thí nghiệm từ đề thi thử 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
500 câu hỏi lý thuyết nâng cao môn Hóa Học năm 2019 (File Word)500 câu hỏi lý thuyết nâng cao môn Hóa Học năm 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
15 chuyên đề bài tập Vận dụng cao môn Hóa Học (File Word)15 chuyên đề bài tập Vận dụng cao môn Hóa Học (File Word) Xem thử Đăng ký
400 bài tập đồ thị từ đề thi thử 2019 (File Word)400 bài tập đồ thị từ đề thi thử 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
Các phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh các dạng bài tập Hóa Học (File Word)Các phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh các dạng bài tập Hóa Học (File Word) Xem thử Đăng ký
Phương pháp giải nhanh Hóa Học hay nhất (File Word)Phương pháp giải nhanh Hóa Học hay nhất (File Word) Xem thử Đăng ký
6000 câu lý thuyết Hóa Học tách từ đề thi thử 2018 (File Word)6000 câu lý thuyết Hóa Học tách từ đề thi thử 2018 (File Word) Xem thử Đăng ký
1000 câu lý thuyết theo chủ đề mục tiêu 7 - 10 điểm (File Word)1000 câu lý thuyết theo chủ đề mục tiêu 7 - 10 điểm (File Word) Xem thử Đăng ký
11,700 bài tập theo chuyên đề môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word)11,700 bài tập theo chuyên đề môn Hóa từ đề thi thử 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
15000 bài tập Hóa học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (File Word)15000 bài tập Hóa học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (File Word) Xem thử Đăng ký
15 đề thi học kỳ môn Hóa Học các trường lớp 12 2017 - 2018 - [File Word]15 đề thi học kỳ môn Hóa Học các trường lớp 12 2017 - 2018 - [File Word] Xem thử Đăng ký
1600 câu Công Phá Các Loại Bài Tập môn Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word)1600 câu Công Phá Các Loại Bài Tập môn Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
1600 câu Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word)1600 câu Công Phá Các Loại Lý Thuyết Hóa Học 10 - 11 - 12 năm 2019 (File Word) Xem thử Đăng ký
Đề chính thức THPT QG 2019 - Môn Hóa Học - Mã 201 - File word có lời giải chi tiếtĐề chính thức THPT QG 2019 - Môn Hóa Học - Mã 201 - File word có lời giải chi tiết Xem thử Đăng ký
Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 có lời giải chi tiết - [File Word]Tuyển chọn 5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 có lời giải chi tiết - [File Word] Xem thử Đăng ký
Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 11, 12 - Bookgol - [File Word]Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 11, 12 - Bookgol - [File Word] Xem thử Đăng ký
Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 10, 11 - Bookgol - [File Word]Chuyên đề Hóa học trọng tâm lớp 10, 11 - Bookgol - [File Word] Xem thử Đăng ký
222 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ các giáo viên nổi tiếng năm 2018 (File word có giải)222 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ các giáo viên nổi tiếng năm 2018 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
Tài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254MbTài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254Mb Xem thử Đăng ký
Tài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254MbTài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254Mb Xem thử Đăng ký
Tài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254MbTài liệu đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học tổng hợp khối 10, 11, 12 - File word - 254Mb Xem thử Đăng ký
22 chuyên đề hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học THCS tập 2 Tác giả Nguyễn Đình Hành - ThS Ngô Võ Thạnh22 chuyên đề hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học THCS tập 2 Tác giả Nguyễn Đình Hành - ThS Ngô Võ Thạnh Xem thử Đăng ký
Giải bài tập hóa học 9 tác giả Ngô Ngọc An - Ngô thị Diệu Minh - Ngô Nhã TrangGiải bài tập hóa học 9 tác giả Ngô Ngọc An - Ngô thị Diệu Minh - Ngô Nhã Trang Xem thử Đăng ký
35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lovebook năm 2019 (File word có giải)35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lovebook năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Anh Tuấn năm 2019 (File word có giải)35 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Anh Tuấn năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
39 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Megabook năm 2019 (File word có giải)39 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Megabook năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
45 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Phạm Thành năm 2019 (File word có giải)45 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Phạm Thành năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
20 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Bookgol năm 2019 (File word có giải)20 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Bookgol năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Beeclass năm 2019 (File word có giải)25 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Beeclass năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
27 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Hoàng Long năm 2019 (File word có giải)27 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Nguyễn Hoàng Long năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
14 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Trần Hoàng Phi năm 2019 (File word có giải)14 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Trần Hoàng Phi năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
15 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lưu Văn Dầu năm 2019 (File word có giải)15 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lưu Văn Dầu năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
18 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Phạm Thanh Tùng năm 2019 (File word có giải)18 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Phạm Thanh Tùng năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
19 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Hocmai năm 2019 (File word có giải)19 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Hocmai năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký
23 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Đăng Khương năm 2019 (File word có giải)23 đề thi thử THPTQG môn Hóa Học từ Gv Lê Đăng Khương năm 2019 (File word có giải) Xem thử Đăng ký