Tailieudoc.vn - Website chuyên tài liệu đề thi giáo dục chất lượng cao THPT, THCS, Tiểu Học, Cao đẳng Đại Học

Thông báo mới

Hướng dẫn sử dụng website:

Cách 1: Ấn nút Đặt mua -> Thêm tài liệu giỏ hàng -> Tiến hành đặt mua -> Nhận tài liệu qua email.

Cách 2: Đăng nhập -> Nạp tiền -> Tải tài liệu trực tiếp trên website.

Góc tài liệu nổi bật

Tên tài liệu Thư mục Giá bán Xem thử Đặt mua
3600 bài tập Khảo sát hàm số và ứng dụng có lời giải chi tiết file Word (823 trang)3600 bài tập Khảo sát hàm số và ứng dụng có lời giải chi tiết file Word (823 trang) 1,500,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 1,500,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
465 đề thi thử THPTQG môn Vật Lý năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6484 trang)465 đề thi thử THPTQG môn Vật Lý năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6484 trang) 4,000,000đ900,000đ Xem thử Đặt mua 4,000,000đ900,000đ Xem thử Đặt mua
351 đề thi thử THPTQG môn Sinh Học năm 2019 file word có lời giải chi tiết (5409 trang)351 đề thi thử THPTQG môn Sinh Học năm 2019 file word có lời giải chi tiết (5409 trang) 3,000,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua 3,000,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua
177 đề thi thử THPTQG môn Địa Lý năm 2019 file word có lời giải chi tiết (2314 trang)177 đề thi thử THPTQG môn Địa Lý năm 2019 file word có lời giải chi tiết (2314 trang) 1,000,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua
96 đề thi thử THPTQG môn GDCD năm 2019 file word có lời giải chi tiết (1164 trang)96 đề thi thử THPTQG môn GDCD năm 2019 file word có lời giải chi tiết (1164 trang) 1,000,000đ400,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ400,000đ Xem thử Đặt mua
522 đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6069 trang)522 đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6069 trang) 4,000,000đ950,000đ Xem thử Đặt mua 4,000,000đ950,000đ Xem thử Đặt mua
3975 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Toán có lời giải (2255 trang word)3975 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Toán có lời giải (2255 trang word) 900,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua 900,000đ550,000đ Xem thử Đặt mua
Tuyển tập tài liệu Vận Dụng Cao môn Toán 2020 (7541 trang)Tuyển tập tài liệu Vận Dụng Cao môn Toán 2020 (7541 trang) 5,000,000đ1,750,000đ Xem thử Đặt mua 5,000,000đ1,750,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề đầy đủ môn Toán lớp 10 năm 2020 file Word (1043 trang)Chuyên đề đầy đủ môn Toán lớp 10 năm 2020 file Word (1043 trang) 2,000,000đ750,000đ Xem thử Đặt mua 2,000,000đ750,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề đầy đủ môn Toán lớp 11 năm 2020 file Word (1724 trang)Chuyên đề đầy đủ môn Toán lớp 11 năm 2020 file Word (1724 trang) 2,000,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua 2,000,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề đầy đủ môn Toán lớp 12 năm 2020 bản tiêu chuẩn file Word (6912 trang)Chuyên đề đầy đủ môn Toán lớp 12 năm 2020 bản tiêu chuẩn file Word (6912 trang) 5,000,000đ1,200,000đ Xem thử Đặt mua 5,000,000đ1,200,000đ Xem thử Đặt mua
Chuyên đề lớp 12 môn Toán đầy đủ bản nâng cao năm 2020 (2013 trang)Chuyên đề lớp 12 môn Toán đầy đủ bản nâng cao năm 2020 (2013 trang) 4,000,000đ950,000đ Xem thử Đặt mua 4,000,000đ950,000đ Xem thử Đặt mua
182 đề thi thử THPTQG môn Lịch Sử năm 2019 file word có lời giải chi tiết (2562 trang)182 đề thi thử THPTQG môn Lịch Sử năm 2019 file word có lời giải chi tiết (2562 trang) 1,000,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua 1,000,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua
344 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6307 trang)344 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6307 trang) 3,000,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua 3,000,000đ850,000đ Xem thử Đặt mua
411 đề thi thử THPTQG môn Toán năm 2019 file word có lời giải chi tiết (8153 trang)411 đề thi thử THPTQG môn Toán năm 2019 file word có lời giải chi tiết (8153 trang) 5,000,000đ950,000đ Xem thử Đặt mua 5,000,000đ950,000đ Xem thử Đặt mua
262 đề thi thử THPTQG môn Ngữ Văn năm 2019 file word có lời giải chi tiết (1572 trang)262 đề thi thử THPTQG môn Ngữ Văn năm 2019 file word có lời giải chi tiết (1572 trang) 2,000,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua 2,000,000đ500,000đ Xem thử Đặt mua