Tailieudoc.vn - Website chuyên tài liệu đề thi giáo dục chất lượng cao THPT, THCS, Tiểu Học, Cao đẳng Đại Học

Thông báo mới

Hướng dẫn sử dụng website:

Cách 1: Ấn nút Đặt mua -> Thêm tài liệu giỏ hàng -> Tiến hành đặt mua -> Nhận tài liệu qua email.

Cách 2: Đăng nhập -> Nạp tiền -> Tải tài liệu trực tiếp trên website.

 

Đăng ký đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2020

Góc tài liệu nổi bật

Tên tài liệu Thư mục Xem thử Đặt mua
Combo tài liệu, đề thi môn sinh học giáo viên Phan Khắc Nghệ (9 bộ - 2564 trang) - GIẢM GIÁ 70%Combo tài liệu, đề thi môn sinh học giáo viên Phan Khắc Nghệ (9 bộ - 2564 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Chuyên đề, bài tập môn Sinh Học theo 4 mức độ Vận Dụng (740 trang) - GIẢM GIÁ 50%Chuyên đề, bài tập môn Sinh Học theo 4 mức độ Vận Dụng (740 trang) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
351 đề thi thử THPTQG môn Sinh Học năm 2019 file word có lời giải chi tiết (5409 trang) - GIẢM GIÁ 70%351 đề thi thử THPTQG môn Sinh Học năm 2019 file word có lời giải chi tiết (5409 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
29,000 bài tập Sinh Học tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (8730 trang) - GIẢM GIÁ 70%29,000 bài tập Sinh Học tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (8730 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
1960 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Sinh Học có lời giải (869 trang word) - GIẢM GIÁ 50%1960 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Sinh Học có lời giải (869 trang word) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Vũ Thị Mai Phương (9 bộ - 3071 trang) - GIẢM GIÁ 60%Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Vũ Thị Mai Phương (9 bộ - 3071 trang) - GIẢM GIÁ 60% Xem thử Đăng ký
Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Mai Lan Hương (10 bộ - 1949 trang) - GIẢM GIÁ 70%Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Mai Lan Hương (10 bộ - 1949 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí, Vĩnh Bá (12 bộ - 3831 trang) - GIẢM GIÁ 70%Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí, Vĩnh Bá (12 bộ - 3831 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Bùi Văn Vinh, Đại Lợi (13 bộ - 3344 trang) - GIẢM GIÁ 70%Combo tài liệu, đề thi Tiếng Anh Bùi Văn Vinh, Đại Lợi (13 bộ - 3344 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
344 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2019 file word có lời giải chi tiết (10 bộ đề - 6307 trang) - GIẢM GIÁ 50%344 đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh năm 2019 file word có lời giải chi tiết (10 bộ đề - 6307 trang) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
32,000 bài tập Tiếng Anh tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (7892 trang) - GIẢM GIÁ 70%32,000 bài tập Tiếng Anh tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (7892 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Tư duy Hóa Học NAP 4.0 năm 2020 file word (4 cuốn - 1805 trang) - GIẢM GIÁ 60%Tư duy Hóa Học NAP 4.0 năm 2020 file word (4 cuốn - 1805 trang) - GIẢM GIÁ 60% Xem thử Đăng ký
Bộ tài liệu phương pháp giải nhanh hóa học tổng hợp hay file Word (2483 trang) - GIẢM GIÁ 70%Bộ tài liệu phương pháp giải nhanh hóa học tổng hợp hay file Word (2483 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Bộ bài tập Lý thuyết tổng hợp môn Hóa Học 10, 11, 12 có lời giải file Word (6877 trang) - GIẢM GIÁ 70%Bộ bài tập Lý thuyết tổng hợp môn Hóa Học 10, 11, 12 có lời giải file Word (6877 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
522 đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6069 trang) - GIẢM GIÁ 70%522 đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6069 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 file word có lời giải chi tiết năm 2020 (1411 trang) - GIẢM GIÁ 75%5000 bài tập Hóa Hữu Cơ lớp 12 file word có lời giải chi tiết năm 2020 (1411 trang) - GIẢM GIÁ 75% Xem thử Đăng ký
3395 bài tập Hóa Học Hay - Lạ - Khó - Sáng tạo có lời giải chi tiết file Word (2261 trang) - GIẢM GIÁ 60%3395 bài tập Hóa Học Hay - Lạ - Khó - Sáng tạo có lời giải chi tiết file Word (2261 trang) - GIẢM GIÁ 60% Xem thử Đăng ký
3190 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Hóa Học có lời giải (1087 trang word) - GIẢM GIÁ 75%3190 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Hóa Học có lời giải (1087 trang word) - GIẢM GIÁ 75% Xem thử Đăng ký
27,000 bài tập Hóa Học tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (9522 trang) - GIẢM GIÁ 70%27,000 bài tập Hóa Học tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (9522 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Tuyển tập tài liệu, đề thi Chu Văn Biên file word (4680 trang) - GIẢM GIÁ 80%Tuyển tập tài liệu, đề thi Chu Văn Biên file word (4680 trang) - GIẢM GIÁ 80% Xem thử Đăng ký
Combo chuyên đề, bài tập môn Vật Lý theo 4 mức độ năm 2020 file word hay (2366 trang) - GIẢM GIÁ 60%Combo chuyên đề, bài tập môn Vật Lý theo 4 mức độ năm 2020 file word hay (2366 trang) - GIẢM GIÁ 60% Xem thử Đăng ký
Chuyên đề Vật Lý đầy đủ 3 khối giáo viên Tăng Hải Tuân 2020 (1946 trang file word) - GIẢM GIÁ 70%Chuyên đề Vật Lý đầy đủ 3 khối giáo viên Tăng Hải Tuân 2020 (1946 trang file word) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
Chuyên đề Vật Lý đầy đủ 3 khối 10-11-12 năm 2020 nhiều tác giả file word (2780 trang) - GIẢM GIÁ 50%Chuyên đề Vật Lý đầy đủ 3 khối 10-11-12 năm 2020 nhiều tác giả file word (2780 trang) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
465 đề thi thử THPTQG môn Vật Lý năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6484 trang) - GIẢM GIÁ 70%465 đề thi thử THPTQG môn Vật Lý năm 2019 file word có lời giải chi tiết (6484 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
30,000 bài tập Vật Lý tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (10025 trang) - GIẢM GIÁ 70%30,000 bài tập Vật Lý tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (10025 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký
1376 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Vật Lý có lời giải (524 trang word) - GIẢM GIÁ 50%1376 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Vật Lý có lời giải (524 trang word) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
Đề cương ôn thi học kỳ 3 khối 10,11,12 môn Toán (1656 trang word) - GIẢM GIÁ 60%Đề cương ôn thi học kỳ 3 khối 10,11,12 môn Toán (1656 trang word) - GIẢM GIÁ 60% Xem thử Đăng ký
Tuyển tập tài liệu Vận Dụng Cao môn Toán 2020 (7541 trang) - GIẢM GIÁ 50%Tuyển tập tài liệu Vận Dụng Cao môn Toán 2020 (7541 trang) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
Chuyên đề bài tập môn Toán lớp 12 năm 2020 Huỳnh Đức Khánh file word (1896 bài tập - 914 trang) - GIẢM GIÁ 50%Chuyên đề bài tập môn Toán lớp 12 năm 2020 Huỳnh Đức Khánh file word (1896 bài tập - 914 trang) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
Chuyên đề Toán đầy đủ 3 khối 10-11-12 năm 2020 file word hay (11692 trang) - GIẢM GIÁ 50%Chuyên đề Toán đầy đủ 3 khối 10-11-12 năm 2020 file word hay (11692 trang) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
411 đề thi thử THPTQG môn Toán năm 2019 file word có lời giải chi tiết (8153 trang) - GIẢM GIÁ 50%411 đề thi thử THPTQG môn Toán năm 2019 file word có lời giải chi tiết (8153 trang) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
3975 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Toán có lời giải (2255 trang word) - GIẢM GIÁ 50%3975 bài tập theo 4 mức độ vận dụng môn Toán có lời giải (2255 trang word) - GIẢM GIÁ 50% Xem thử Đăng ký
3600 bài tập Khảo sát hàm số và ứng dụng có lời giải chi tiết file Word (823 trang) - GIẢM 50%3600 bài tập Khảo sát hàm số và ứng dụng có lời giải chi tiết file Word (823 trang) - GIẢM 50% Xem thử Đăng ký
32,000 bài tập Toán tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (11259 trang) - GIẢM GIÁ 70%32,000 bài tập Toán tách theo chuyên đề từ các đề thi thử THPTQG file word có lời giải chi tiết (11259 trang) - GIẢM GIÁ 70% Xem thử Đăng ký