Thông báo mới

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 theo hướng tinh giản (Đăng ký ngay)

Đề minh họa từ Bộ Giáo dục 8 môn bản word (Tải ngay)


Hướng dẫn sử dụng website:

Hình thức 1:  Đăng ký tài liệu trọn gói nhận qua email ở trên website Tailieudoc.vn

Hình thức 2:  Tải lẻ trực tiếp tài liệu ở website TailieuEdu.vn

Từ ngày 22/2/2020 các tài khoản tải trên website Tailieudoc.vn sẽ được chuyển về Tailieuedu.vn. Vui lòng đăng nhập tại website TailieuEdu.vn và yêu cầu admin cộng tiền.