Tài liệu đề thi môn Hóa Học
  • Admin hỗ trợ 24/7
  • Mr Hiệp: 096.79.79.369 (Zalo, Viber, Imess)

    Mr Quang: 096.58.29.559 (Zalo, Viber, Imess)

    Mr Hùng: 096.39.81.569 (Zalo, Viber, Imess)

    Mr Toàn: 090.87.06.486 (Zalo, Viber, Imess)

    Mr Tiến:  098.25.63.365 (Zalo, Viber, Imess)

ĐẶT MUA NHANH TÀI LIỆU

Tài liệu đề thi môn Hóa Học

Bộ chuyên đề tổng hợp môn Hóa Học 12 (263 tài liệu) Đang phát hành

Bộ chuyên đề tổng hợp môn Hóa Học 11 (82 tài liệu) Đang phát hành

Bộ chuyên đề tổng hợp môn Hóa Học 10 (47 tài liệu) Đang phát hành

Bộ bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn Hóa Học lớp 12 (69 tài liệu) Đang phát hành

Bộ bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn Hóa Học lớp 11 (0 tài liệu) Đang phát hành

Bộ bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn Hóa Học lớp 10 (1 tài liệu) Đang phát hành

Bộ 15,000 bài tập theo chuyên đề tách ra từ đề thi thử 2018 môn Hóa Học (216 tài liệu) Phát hành xong

Bộ 6000 câu lý thuyết tách ra từ đề thi thử 2018 môn Hóa Học (16 tài liệu) Phát hành xong

Bộ 3000 bài tập trắc nghiệm Hóa Học chọn lọc theo chuyên đề và mức độ (NB - TH - VD - VDC) (0 tài liệu) Đang phát hành

Bộ đề thi học kì, KSCL, kiểm tra 1 tiết, 15 phút Hóa Học 12 (16 tài liệu) Đang phát hành

Bộ đề thi học kì, KSCL, kiểm tra 1 tiết, 15 phút Hóa Học 11 (14 tài liệu) Đang phát hành

Bộ đề thi học kì, KSCL, kiểm tra 1 tiết, 15 phút Hóa Học 10 (16 tài liệu) Đang phát hành

Bộ đề thi học sinh giỏi Hóa Học 12 (15 tài liệu) Đang phát hành

Bộ đề thi học sinh giỏi Hóa Học 10 (0 tài liệu) Đang phát hành

Bộ đề học sinh giỏi môn Hóa Học lớp 11 (11 tài liệu) Đang phát hành

Bộ sách tham khảo file word môn Hóa Học lớp 12 (5 tài liệu) Đang phát hành